E-mail disclaimer

De informatie verzonden met het e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de bedoelde geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen is niet toegestaan.

Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent of u bent niet gemachtigd om kennis te nemen van deze informatie dan dient u dit e-mail bericht en eventuele bijlagen te vernietigen. Wij verzoeken u in dit geval met ons contact op te nemen (T. 076 - 541 82 24).

Verspreiding, openbaarmaking of kopiëren van deze informatie is ten strengste verboden. Vijverborgh BV en haar medewerkers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of incorrecte ontvangst van informatie verzonden met dit e-mail bericht, dit geldt ook voor eventuele vertraging van de ontvangst.

Om besmetting met virussen te voorkomen maakt Vijverborgh BV gebruik van de laatste antivirus definities (McAfee virusconsole). U dient echter ook zelf bij ontvangst de berichten op virussen te controleren.