privacy statement

disclaimer

Privacy statement

Vijverborgh verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de wet- en regelgeving en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Vijverborgh zal persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken en/of verkopen zonder uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Deze online privacyverklaring informeert u over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens op deze website.

Welke persoonsgegevens verzamelt Vijverborgh?

Vijverborgh verwerkt de door haar klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit hun bezoek van de website van Vijverborgh. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde diensten te kunnen leveren.

Passende bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen

Vijverborgh bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het leveren van een dienst.

Vijverborgh heeft maatregelen genomen om de systemen waarin persoonlijke gegevens worden opgeslagen passend te beveiligen. Dit om de persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te dragen. Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, kunt u contact opnemen met Vijverborgh via onderstaande contactgegevens.

Contact

Vijverborgh
Brouwhuisplein 1 A2
4811 DP BREDA
T +31 (0)76 541 82 24
contact@vijverborgh.nl