Duurzaamheid

Upcycle kitchen

Hospitality consultancy bedrijven jagen met Upcycle Journey verduurzaming sector aan

Conceptional, CONTRAST, Hospitality Group en Vijverborgh gaan de foodservice branche motiveren en inspireren om zich samen sterk te maken voor echte duurzame oplossingen. Met het tijdens Horecava 2024 gesloten convenant tussen de vier organisaties brengen zij kennis, ervaring en netwerk samen dit te realiseren. Upcycle Kitchen is het eerste initiatief; een online platform voor hergebruik van gecertificeerde re-use keukenapparatuur. Upcycle Kitchen richt zich op apparatuur jonger dan vijf jaar. Daarmee is gegarandeerd dat de apparatuur zuinig in gebruik én duurzaam is.

Upcycle Kitchen is onderdeel van Upcycle Journey, de stichting waarbinnen de vier consultancy bedrijven hun ambitie realiseren. De stichting heeft géén winstoogmerk; alle inkomsten van de stichting worden gebruikt voor de (door)ontwikkeling van de initiatieven.

Het eerste initiatief is dus Upcycle Kitchen; een collectieve aanpak om hergebruik van keukenapparatuur in concepten én uitvragen richting leveranciers tot een vanzelfsprekend alternatief te maken. Upcycle Journey is voor dit initiatief een samenwerking aangegaan met Facet, expert in specifieke wet- & regelgeving en circulariteit.  

Vanzelfsprekend alternatief

Roy van der Vleuten van Vijverborgh: ‘Als consultants hebben we een positie aan de voorkant van veel ontwikkelingen in de branche. Zo ontstond afgelopen jaar het idee om samen met de markt een online platform te ontwikkelen om kennis en ervaring rondom duurzame keukenoplossingen te delen en waarmee een totaaloverzicht wordt verkregen wat er aan re-use apparatuur in Nederland beschikbaar is. Dit met als doel dat keukenapparatuur jonger dan vijf jaar zoveel mogelijk hergebruikt wordt om daarmee een bijdrage te leveren aan lagere CO2 uitstoot.

Vraag en aanbod

‘In de huidige situatie is in de markt geen overzicht van apparatuur die in aanmerking komt voor hergebruik’ zegt Reoewein Niesten van Conceptional. ‘Ook zijn er geen criteria om betrouwbaarheid te beoordelen en is het overdragen van garanties nog vaak lastig. Onze inzet is bedrijven en organisaties uit te dagen om een minimale eis aan re-use apparatuur op te nemen in hun uitvraag. Ook willen we het aanbod activeren, dus keukenleveranciers uitdagen om via het platform van Upcycle Kitchen de beschikbaarheid van re-use apparatuur zichtbaar te maken.‘

Aanjagende rol

Henk Schouten van Hospitality Group benoemt dat het streven is om minimaal 5% re-use keukenapparatuur in de bestekken op te nemen. ‘Wij hebben daarin een aanjagende rol, de opdrachtgever moet er zelf voor open staan om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Wij faciliteren de opdrachtgever door schaalgrootte in aanbod te realiseren via leveranciers en effectieve criteria aan te reiken voor de beoordeling van de apparatuur.’ 

Partners

De initiatiefnemers van Upcycle Kitchen zoeken partners die eraan willen bijdragen dat het platform van de grond komt. Tom Rietveld van CONTRAST: ‘De afgelopen maanden hebben we diverse stakeholders in de foodservice branche gesproken over het initiatief. De reacties zijn zeer positief en toonaangevende keukenleveranciers en producenten als Nordcap Nederland, Metos, Levens Middleby, Bouter, Van Gestel en Schoondergang van Zwanenburg hebben zelfs al commitment gegeven. We gaan de komende periode actief de markt benaderen wan alleen samen kunnen we impact maken.’

Voor meer informatie of aanvullende vragen, kunt u contact opnemen met Roy van der Vleuten, 076-5418224, contact@vijverborgh.nl